Barn & Porträtt


"Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv.” - Astrid Lindgren