Gravid


”Mor är ett verb. Det är något man gör, inte bara någon man är.” – Dorthy Canfield Fisher